Frit valg i genoptræning

Frit valg –  også i Spjald

Vi kan glædeligt informere om at vi hos Spjald Fysioterapi er godkendt som leverandør af genoptræning efter sundhedslovens §140. Vi er glade.

Overblik over hvad du skal gøre

Hvad sker der nu?
Det frie valg af genoptræning er nu muligt for dig som borger.
Muligheden for at vælge en privat behandler er udelukkende et tilbud til dig som borger, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af din genoptræning inden for syv dage efter, at du er blevet udskrevet fra sygehuset. Herefter er det din beslutning, om du vil gøre brug af det frie valg og vælge en privat behandler eller tage imod det kommunale tilbud.

Hvordan?
I praksis gør du brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som kommunen fastlægger med udgangspunkt i din genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan du på www.mingenoptræning.dk se de tilgængelige leverandører og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Hvis din forløbskode matcher vores kompetencer og de fagområder, vi er godkendt til at levere genoptræning af, dukker Spjald Fysioterapi op på listen over behandlere, som du kan vælge.

Vi glæder os til at hjælpe dig i din genoptræning

Hilsen alle os i Spjald Fysioterapi