COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 18/4-2020

Fysioterapien genåbnes mandag i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi er på klinikken super glade for igen at åbne op til næsten normalt niveau igen.

Ring til os – mød ikke op uden aftale!

Alle konsultationer skal visiteres over telefonen, men nu må både akutte, subakutte og kroniske patienter modtage fysioterapeutisk behandling…..

I den seneste retningslinje, er der stadig fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv. hvor der bl.a. skal indgå

  • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden
  • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette.
  • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
  • påvirkning af livskvaliteten
  • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.

Adgangsforhold

Der er på klinikken dispensere med sprit samt tilgængelig håndvask med sæbe og engangspapir. Vi opfordrer alle til ekstra god hygiejne.

Der er ændret på indretningen så der er mulighed for afstand i venteværelset. Det er muligt at vente udenfor. Vi henstiller til at du møder op alene og lader pårørende blive hjemme så vidt muligt, med mindre du har brug for hjælp. Børn skal selvfølgelig ledsages af en voksen, men lad venligst søskende blive hjemme.

Brug ikke mere tid i klinikken end højst nødvendigt – kom til tiden, ikke før. Hold afstand og undgå så vidt muligt at røre ved ting

Hygiejne

Vi gør forsat alt hvad vi kan for at opretholde vores høje hygiejnestandard for at mindske smitterisikoen. Der er opstillet ekstra spritdispensere så du kan spritte hænder af når du træder ind på klinikken samt når du igen forlader klinikken.

Vi følger desuden stadig Sundhedsstyrelsens retninglinier også ift. hygiejne, hvor der bliver sat ekstra tid af mellem behandlinger samt hyppig afspritning, desinficering og rengøring.

Stop!

Har du influenza- eller forkølelsessymptomer skal du afmelde din tid!

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Vi takker for den forståelse vi har mødt i denne svære tid, og vi glæder os til igen at kunne hjælpe jer alle.

De bedste hilsner

Trine, Tina, Jacob og Betina

__________________________________________________________

Læs mere om den seneste retningslinje her.

Retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet imod vanligt niveau i praksissektoren. I retningslinjen fraråder Sundhedsstyrelsen gruppeaktiviteter, præciserer reglerne for hjemmebehandling og fastholder, at telekonsultation skal være den primære konsultationsform. Retningslinjen understreger også, at der ikke skal bruges værnemidler, når der ikke er mistanke om COVID-19.

Siden regeringen og Folketingets partier torsdag nat indgik aftalen om delvist genåbning af aktiviteterne i bl.a. fysioterapipraksis, har Danske Fysioterapeuter afventet den retningslinje, der nu er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Retningslinjen erstatter den tidligere retningslinje til fysioterapeuter i praksissektoren om beskrivelse af kritisk funktion.

Stadig fokus på smittespredning – konkret og individuel vurdering

Den nye retningslinje har fortsat fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.

I vurderingen af hver enkelt patient skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:

  • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
  • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
  • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
  • påvirkning af livskvaliteten
  • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Man skal fortsat planlægge konsultationerne, så alle patienter håndteres på afstand. Sundhedsstyrelsen har også opfordret til, at man som sundhedsperson skal bede patienten vende siden til eller hovedet væk, hvis man skal tæt på.

Retningslinjen afviser ikke brug af hjemmebehandling og nævner specifikt behovet for behandling i hjemmet i forbindelse med ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Der er dog en række særlige hygiejnekrav, som skal overholdes i patientens eget hjem, disse fremgår af retningslinjen – og så gælder det, at patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 ikke skal ses ved hjemmebesøg.

Værnemidler

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgerer.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Reglerne om, hvordan man skal forholde sig ved tvivl om patientens smittestatus, fremgår af retningslinjen.

Holdtræning anbefales ikke

Sundhedsstyrelsen skriver i retningslinjen, at gruppeaktiviteter, altså hold, fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet.

Dette ligger i forlængelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer til kommunerne, som blev aftalt påskemandag.

Patienter med COVID-19

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Danske Fysioterapeuters FAQ opdateres mandag.

 _________________________________________________________________________________

Fysioterapeuter