COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 01/01-2021

01/01-2021

Vi arbejder fortsat hos Spjald Fysioterapi, da vi er en del af sundhedsvæsenet. Du kan derfor komme og få behandling og/eller træne som normalt.

Husk stadig at melde afbud hvis du har symptomer eller har været i nærkontakt med en som er testet positiv for COVID-19

________________________________________________

25/10-2020

Covid19 – Retningslinjerne er nu igen skærpet, vi har i lang tid været underlagt retningslinjer på klinikken som betyder en hverdag med maske for både fysioterapeuter og patienter og dette følger vi fortsat.

Da vi er en del af sundhedsvæsenet er vi ikke underlagt det skærpede forsamlingsforbud. Det vil alligevel sjældent være et problem, da vores hold i denne tid er med få deltagere, og vi sjældent er samlet mange på klinikken samtidig.

Medbring maske når du kommer til behandling og træning på klinikken – masken skal anvendes i venteværelset (også ved gennemgang) samt under konsultationen. Det er fortsat ikke nødvendigt at anvende maske under træning.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brug af værnemidler. Nu skal masker bruges hvor det ikke er muligt at holde afstand.

De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter. I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af ansigtsværnemidler i situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres fra næse til næse og masken skal anvendes når denne afstand er under 1 meter ( 2 meter ved kontakt til de personer, som man ved er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19).

Læs mere om retningslinjen her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nu-skal-masker-bruges-langt-oftere-paa-sygehuse_-plejehjem-og-ved-laegen

Vi skal stadig holde afstand under træning, i venteværelset og reducere tæt fysisk kontakt til det nødvendige samt minimere risiko for smitte ved god håndhygiejne og rengøring.

Ved symptomer på Covid19 må du ikke møde frem på klinikken, i stedet skal du tage telefonisk kontakt.

AKTIV SUNDHED