COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 1/7-2020

Covid19 – alt tilbage ved det gamle… næsten :)

Vi varetager nu igen alle funktioner som før Covid19. Vi skal stadig holde afstand under træning, i venteværelset og reducere tæt fysisk kontakt til det nødvendige samt minimere risiko for smitte ved god håndhygiejne og rengøring.

Vi skal ikke længere anvende værnemidler med mindre der findes grundlag herfor.

Ved symptomer på Covid19 må du ikke møde frem på klinikken, i stedet skal du tage telefonisk kontakt.

Vi vil fortsat kunne tilbyde video- og telefonkonsultationer i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til dit behov og vores mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation

Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen Trine, Jacob, Tina og Betina
______________________________________________
Læs mere om den nye retningslinjer her

Ny retningslinje om covid-19

Sundhedsstyrelsen har 30/6 offentliggjort en ny retningslinje, der erstatter de forskellige retningslinjer udstedt om covid-19. Retningslinjen er fælles for hele sundhedsvæsenet, dvs. praksissektoren, kommunerne og regionerne.

Udgangspunktet for den nye retningslinje er, at alle aktører nu varetager de aktiviteter og indsatser, som de gjorde før covid-19. Aktiviteterne skal fortsat ske under hensyn til at minimere risiko for smittespredning, herunder med udførelse af smittereducerende tiltag.

Blandt de smittereducerende tiltag fremhæves ”fortsat brug af telefon- og videokonsultationer i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til patientens behov og behandlers mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation”.

Ved brug af on-line booking skal der tydeligt informeres om, at borger/patient ikke må møde frem ved symptomer på covid-19 og i stedet skal tage telefonisk kontakt.

Blandt de smittereducerende tiltag, som bør fastholdes, er minimering af smitte i venteværelser samt at begrænse procedure, som kræver tæt fysisk kontakt til det mest nødvendige.

Hold- og gruppeaktiviteter kan genoptages, men skal tilrettelægges under hensyn til at minimere risikoen for smitteoverførsel fx. tydelig anvisning og mulighed for håndhygiejne og afstand mellem deltagerne (to meter ved fysisk aktivitet).

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler, hvor der ikke er mistanke om covid-19 med mindre opgaven sædvanligvis kræver det.

Fysioterapeuter