Ergonomi på arbejdspladsen

TRIVSEL, EFFEKTIVITET OG SYGEFRAVÆR

Er det trivsel, effektivitet og mindre sygefravær der er i fokus på arbejdspladsen - så kan I muligt optimere med viden om ergonomi og gøre en forskel, ikke bare for den enkelte, men for hele arbejdspladsen.  

Viden om ergonomi; indretning, arbejdsstillinger, bevægelser og løft kan give arbejdspladsen et afsæt til hensigtsmæssige arbejdsforhold. Gode ergonomiske forhold indebærer blandt andet, at kroppen kan arbejde i en god stilling, med god teknik og i hensigtsmæssige bevægelser. At der er variation i arbejdet og at der ikke er belastende tunge løft. At arbejdspladsen indrettes og tilpasses så optimalt som muligt, både for den enkelte samt for arbejdspladsen som helhed. 

Det er vigtigt at kroppen arbejder som den er skabt til, at led og muskler arbejder aflastet og optimalt, så kroppen dermed kan holde sig sund og ikke belastes unødigt i forbindelse med udførelse af arbejdet. Det handler om viden, men ikke mindst om vaner og kultur på arbejdspladsen. 

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og generelt brug af kroppen kan give gener. Smerter i nakke, skuldre, albuer, lænd, hofte, knæ og fodsmerter, men også hovedpine, koncentrations- og hukommelsesbesvær kan være reaktioner på at kroppen ikke bruges hensigtsmæssigt. Det kan skyldes statisk, ensformigt eller fysisk uhensigtsmæssigt belastende arbejde. Det er ikke kun belastende for den enkelte medarbejder, men kan også få konsekvenser for teamet eller arbejdspladsen som helhed, hvis problemerne viser sig at være omfattende.

Vi tilbyder undervisning og vejledning i ergonomi, med udgangspunkt i jeres arbejdsplads.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder, og fokuserer på de muligheder der ligger for at opnå hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Vejledningen består af teori - i øjenhøjde, med skeletter og tegninger på tavlen samt praktiske øvelser. Det skal for jer være så håndgribeligt som muligt. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i den forskning og viden der ligger på området og tilpasser det jeres arbejdsplads, og forsøger altså at levere det så levende som muligt. 

Vejledningen kan alt efter jeres ønsker bestå i: 

- Kroppen, det er her vi som regel starter. Det der med at vide hvordan kroppen er opbygget skaber forudsætningen for at vi kan tale om hvordan den skal bruges hensigtsmæssigt.

- Teknik handler om arbejdsstilling, bevægelse og løft, skub og træk, altså hvordan kroppen udfører arbejdet. Teknikken er afgørende for hvordan og hvor længe arme, hænder, ben, ryg mv. skal arbejde for ikke at overbelaste muskler og led. Ved arbejde på lager, produktion m.v. vejledes i ergonomisk optimale måder at løfte, trække og skubbe på. Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejder, og vi arbejder sammen på at finde den bedst mulige løsning. 

- Hjælpemidler omfatter det udstyr og de redskaber og værnemidler du anvender i forbindelse med arbejdet. Hjælpemidler kan virke aflastende eller optimerende, men det skal bruges for at virke. Viden om anvendelse, vaner og kultur i forhold til at bruge det er altså mindst lige så vigtigt som investeringen i hjælpemidlet alene. 

- Indretning af arbejdsstedet er af stor betydning for god ergonomi og gode arbejdsstillinger. Det handler både om de elementer der er nødvendige, om pladsforhold, logistik og  sikkerhed, men ikke mindst om medarbejderens ønsker og erfaring.

Arbejdspladsen skal indrettes individuelt og variabelt til den enkelte. Ved kontorarbejde vejledes i indstilling af stol, bord, skærm og tastatur i forhold til den stående og siddende stilling. Dette kan gøre en forskel i forhold til at man undgår de mest almindelige gener ved skærm- og kontorarbejde i almindelighed. 

- Organisering af arbejdet har også betydning for god ergonomi, trivsel og for hvor meget kroppen belastes af arbejdet. F.eks. er det ofte en fordel at hjælpes ad ved tunge opgaver, og det kan være en fordel at have varierede opgaver, frem for længere perioder med samme type opgave. For at opnå god organisering af arbejdet er der bl.a. fokus på planlægning og fordeling af opgaverne, pauser, sammenhæng mellem kvalitetskrav og tid til opgaven

- Kultur og vaner på arbejdspladsen er af stor betydning for om den viden der består hos den enkelte medarbejder anvendes. Blandt andet er holdninger og vilje afgørende for god ergonomi. Det drejer sig om holdninger og vilje til at bruge god arbejdsteknik og hjælpemidler, til indretning af arbejdsstedet og til organisering af arbejdet. Det er derfor en god ide, at arbejde med holdninger, når man vil have god ergonomi i afdelingen. 

- Træning på arbejdspladsen og hjemme kan være det der er nødvendigt for optimering af kroppen i funktion. Det kan være få øvelser der laves dagligt eller nogle dage om ugen der gør forskellen i om kroppen smerter, om man tænker klart, om man trives.

Hvad kommer vi med?

Vi kommer ud til jer, og tilrettelægger selvfølgelig undervisningen jeres behov og ønsker. Det kan sagtens foregå som fællesundervisning i grupper, og derefter individuelt på den enkelte station, det enkelte kontor hvor vi arbejder med individuel tilpasning og optimering.

Rådgivningen gives som udgangspunkt ud fra det inventar, de hjælpemidler og stationer der er på arbejdspladsen i forvejen. Vi kommer altså ikke og rådgiver i forhold til indkøb af nyt inventar med mindre det er det virksomheden ønsker. Det handler ikke om at virksomheden skal investere i nyt inventar, det handler om at bruge det der er i forvejen. 

Det jeg håber er at kunne give håndterbar viden, vise hvor lidt der nogen gange skal til, for at gøre en forskel for kroppen og for virksomheden. Opfordre den enkelte til selv at tage ansvar. Give viden om og afprøve hensigtsmæssige arbejdsstillinger, indstillinger og organisering for optimering samt lette øvelser som kan implementeres i en travl hverdag. 

Ring til klinikken hvis du er interesseret. Så aftaler vi nærmere.