Book din tid online

Klik her

Den økonomiske ramme for speciale 62 – vederlagsfri fysioterapi er nået!

Vi er desværre på landsplan i den situation, at den økonomiske ramme for speciale 62 – vederlagsfri fysioterapi er nået. At rammen er nået skyldes, at tilgangen af nye patienter er for stor i forhold til de midler, der er afsat, og altså ikke fordi den enkelte patient gives for meget fysioterapi.

At rammen er nået, betyder desværre at vi på klinikken i uge 50, 51 og 52 ikke kan tilbyde vederlagsfri fysioterapi. Vi tilbyder dog fortsat konsultationer på hold og individuelt, uden for overenskomsten, mod fuld egenbetaling i de nævnte uger.

Vi havde gerne set, at rammen var større og gav mulighed for at modtage alle patienter som vanligt, men politikerne har ikke ønsket en større ramme.

Prisen for konsultation følger overenskomsttaksterne:

  • Normalbehandling 307,95kr
  • Holdtræning 75kr
  • Kørselstillæg ved hjemmebehandling

Hvis du ønsker at klage, skal du klage skriftligt inden for 6 uger over for den kommune, hvor du bor, eller direkte til regionen. Klagen behandles af samarbejdsudvalget i den region, hvor klinikken ligger.

Hvis du ønsker at fortætte din behandling resten af året er det altså kun en mulighed mod egenbetaling, alternativt anbefaler vi dig at du selvtræner resten af året, i videst muligt omfang.

Vi glæder os til det nye år, hvor vi igen kan køre som vanligt.

Fysioterapi

Læs mere her

Holdtræning

Læs mere her

Specialer

Læs mere her