Parkinson

 

Hvad er Parkinsons sygdom?

Parkinsons sygdom er en kronisk lidelse, der langsomt tiltager. Der er tale om en samling symptomer som langsomt sniger sig ind hos den der rammes. Sygdommen skyldes at man mister flere og flere af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin, og man får symptomer på dopaminmangel.

Parkinsons sygdom påvirker både den motoriske og non-motoriske funktion.

Motoriske symptomer

Med motorisk mener vi påvirkning af bevægelsesevnen. Flere funktioner i kroppen påvirkes negativt.

De tre hovedsymptomer på påvirkning af motorisk funktion er:

  • Langsomme træge bevægelser (hypokinesi)
  • Rysten (tremor)
  • Muskelstivhed (rigiditet)

Det største problem forårsages af Hypokinesi, hvor man til trods for at man har fuld kraft i musklerne, får man svært ved at bevæge sig. Kroppens naturlige bevægelser ‘krymper’, bliver mindre og langsommere eller hæmmes. Disse problemer plejer at begynde i en hånd eller fod. Armen holder op med at svinge med, når man går, og trinnene bliver kortere.

Man får ofte sværere ved at skrive. Skriften ‘krymper’, og hånden lader sig kun modvilligt styre til at forme bogstaverne. Frem- og tilbagegående bevægelser, som for eksempel ved tandbørstning, bliver trættende. Alle bevægelser bliver mere besværlige og kræver større mental anstrengelse, og alt går langsommere.

Tremor forekommer ofte, og optræder som en dirrende eller rystende ufrivillig bevægelse i en hånd eller et ben, som efter nogle år har tendens til at brede sig til den anden side. Det kan dog godt begynde samtidigt i begge sider af kroppen. Rystelserne er ofte irriterende, men de fleste oplever at de mindskes eller forsvinder når man holder sig fysisk aktiv, træner og bevæger sig.

Med rigiditet mener man normalt en mindre udtalt krampe, som er spredt på flere muskelområder, ofte i hele kroppen. Rigiditeten gør normalt ikke ondt, men medfører træthed og en forandring af kropsholdningen med bøjede ben, arme og ryg.

Til at begynde med optræder disse tre forskellige symptomer normalt ikke sammen eller samtidigt, men med tiden kan de komme til at gøre det. Når lægen observerer de tre hovedsymptomer, kan diagnosen stilles.

Non-motoriske symptomer

Parkinsons sygdom forbindes ofte med bevægelsesproblemer også kaldet “motoriske symptomer”. Der er dog en del andre symptomer non-motoriske, som er mere skjulte symptomer ved Parkinsons sygdom, Disse kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet, lige fra de tidligste stadier, selv før de motoriske symptomer bemærkes, til det allersidste stadie af Parkinsons sygdom. Non-motoriske symptomer kan ende med at dominere sygdommen, efterhånden som den udvikler sig.

Non-motoriske symptomer rummer blandt andet søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer syns og hudpåvirkning.

Ofte fortæller de, der lever med Parkinson, at de kognitive og skjulte symptomer ved Parkinsons sygdom er mere generende i hverdagen. Det kan være problemer som at huske ord, koncentrere sig under samtaler, problemer med hukommelsen, man kan føle sig mere træt og kan have vanskeligt ved at have flere bolde i luften på en gang.

Holdtræning til dig med Parkinsons sygdom

Træningen består af øvelser, med fokus på styrke, bevægelighed, koordination, balance og kondition og ikke mindst kognition. Der lægges vægt på at øvelserne er funktionelt rettede, så du træner de dagligdags funktioner og hverdagsbevægelser som du kan have svært ved.

Der er en god atmosfære på holdet, og det er vigtigt for os, at have det sjovt mens vi træner. Vi træner først ca 30 minutter efter individuelt tilpassede træningsprogrammer og herefter ca 30 minutter sammen i en eller flere grupper med en masse hjernetræning, balance og koordination. Holdtræningen tilrettelægges med individuelle hensyn.

Vi griner sammen og bliver sammen trætte i både hovede og krop.

Inden opstart på holdet gennemføres en række standardiserede tests for at finde dit træningsniveau samt for løbende at vurdere effekten af din træning.

Træningen er med til at give de bedste forudsætninger for at opretholde evnen til at udføre dine daglige aktiviteter og leve et sundt og aktivt liv med Parkinson.