Priser

 

TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Sygesikringen giver således tilskud til fysioterapi på klinikken såfremt du har en henvisning fra din egen læge eller sygehuset. Dette tilskud trækkes fra automatisk når du betaler. 

For at du kan få tilskud til din behandling skal din henvisning være gældende på konsultationsdagen. Vi gør opmærksom på at det er dit ansvar at henvisningen er gældende ved konsultationen, da det offentlige ikke giver tilskud med tilbagevirkende kraft. 

SYGESIKRINGEN DANMARK

Er du medlem af Sygesikringen Danmark får du tilskud til din behandling. Dette er variabelt og svarer max til 50% af din egen-andel. Tilskuddets størrelse er afhængig af hvilken gruppe du er i. Vi indberetter gerne såfremt du har oplyst om gældende medlemskab, da vi ikke automatisk oplyses herom.

SUNDHEDSKORT/HELBREDSTILLÆG/MEDICINKORT

Har du sundhedskort/medicinkort fra din kommune får du yderligere tilskud til dine udgifter til fysioterapi. Dette op til 85%. Du skal medbringe kortet til klinikken. Du skal betale 15 % af regningen på klinikken, hvorefter vi afregner restbeløbet direkte med kommunen.

FORSIKRING

De fleste ulykkesforsikringer og sundhedsforsikringer dækker udgifter til fysioterapi i et vist omfang. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere information.

OBS
Ved direkte afregning med dit forsikringsselskab henvises til, at de ofte kun betaler for selve behandlingen der ydes - og ikke betaler for fx tape, lagen, træningselastik eller lign. Desuden er det heller ikke alle forsikringsselskaber der betaler for fx. akupunktur eller Laser.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Har du en af sygesikringen godkendt diagnose kan du modtage vederlagsfri fysioterapi, hvor sygesikringen dækker hele udgiften. Kontakt egen læge eller klinikken hvis du er i tvivl.

KONSULTATIONSPRISER V. HENVISNING

 

Honorar

Patientandel/du betaler

Sygesikringsandel/dit tilskud v/henvisning

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark

Første konsultation

506,72 kr.

307,58 kr.

199,14 kr.

133 kr.

Efterfølgende konsultation

322,19 kr.

195,57 kr.

1126,62 kr.

88 kr.

Kort

konsultation

214,81 kr.

130,39 kr.

84,42 kr.

59 kr.

Opfølgende træningsterapi

107,42 kr.

65,20 kr.

42,22 kr.

50% af egenbetaling

Holdtræning

 

214,81 kr.

130,39 kr.

84,42 kr.

59 kr.

Udeblivelse

 

322,19 kr.

322,19 kr.

0 kr.

0 kr.

OBS. Afbud meddeles senest kl. 16 forud for konsultationsdag. Udeblivelse / for sent afbud koster udeblivelseshonorar på 307,95kr.

KONSULTATIONSPRISER UDEN HENVISNING

 

Honorar

Tilskud fra Danmark

Første konsultation 40 min

500 kr.

130 kr.

Efterfølgende Konsultation 55 min

640 kr.

88 kr.

Efterfølgende Konsultation 40 min

490 kr.

88 kr.

Efterfølgende Konsultation 25 min

340 kr.

88 kr.

OBS. Afbud meddeles senest kl. 16 forud for konsultationsdag. Udeblivelse / for sent afbud koster udeblivelseshonorar svarende til konsultationshonoraret.