Sportsfysioterapi

Vi tilbyder fysioterapi til sportsskader, flere på klinikken har stor interesse, viden og erfaring inden for området, og hjælpe dig ud af skadesproblematikken.

Vi behandler både med og uden henvisning. Vi samarbejder med flere forsikringsselskaber der dækker nogle skadestyper. Vi laver gerne en aftale med din klub såfremt du og klubben er interesserede heri.

Sport dyrkes i dag tiltagende for både nydelsens skyld og for at holde kroppen stærk. Vi kan alle være uheldige, overbelastningsskader og akutte skader kan ramme os alle. Sportsskader forekommer både over tid som en OVERBELASTNINGSSKADE og pludseligt som en AKUT SKADE, de kan være mere eller mindre kroniske, mere eller mindre forstyrrende i en aktiv livsstil.

OVERBELASTNING vil sige at vævet gentagne gange udsættes for overbelastning hvilket slider på vævet. Dette kan skyldes fejlstilling af leddet, stivhed i leddet samt stramninger omkring leddet. Det kan også skyldes en øget træningsmængde eller intensitet uden hensyn til restitution og vævsopbygning.

AKUT SKADE kan være et resultat af et traume, takling, slag, fald, vrid… det kan forekomme med og uden anden involveret part. Skaden kan sidde i alle strukturer i kroppen; knogle, ledkapsel, muskel, sene, diskus, menisk, slimsæk, nervevæv… Afhængig af hvilket væv der er skadet er der forskellige helingstider af vævet. Dette har betydning for hvordan genoptræningen bør opbygges og behandling under genoptræningsforløbet. Helingstiden for vævet kan guide træningsforløbet og give en prognose for forløbets tidshorisont. Det er altid den struktur der heler langsomst der tages hensyn til under forløbet.

Uanset hvilken sportsgren/aktivitet du dyrker vil skader sjældent forekomme på et passende tidspunkt og uden frustration.

Symptomer og Diagnose

Symptomer er oftest symptomer og ikke nødvendigvis forklaringen på problemstillingen. Det første møde hos os udgør derfor en samtale og grundig undersøgelse, for nærmere afklaring af gamle og nye skavanker, skader og traumer inden behandling påbegyndes. Der vil ofte være en bibeholdende skadesproblematik i din historik.

Din krop screenes for skævheder, stivheder og svagheder, så vi ved hvor vi skal sætte ind for at genvinde optimal funktion. Du behandles, instrueres i øvelser og forklares naturligt hvordan skadesmønstret ses at påvirke og udfordre din krop.

Jo hurtigere vi får afklaret det komplekse sammenspil kroppen skal arbejde under des mere effektivt kan vi behandle, jo mere præcist kan vi instruere i øvelser og des større vil succesraten være for dig.

Vi anbefaler ikke at du skal sætte dig tilbage i stolen og vente på at skaden heler. Du skal naturligvis fortsætte med at være aktiv, dog kan det i en periode kræve tilpasning og ændringer i din træning, så bevægelserne optimeres og vævet heles.