Tilskud og priser


…med tilskud fra den offentlige sygesikring.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Er du henvist fra din egen læge eller speciallæge kan du få tilskud fra den offentlige sygesikring. Priserne følger landsoverenskomsten.

Priser pr. 1/4 – 21 

Ydelse

Pris med henvisning

Første konsultation

kr. 281,88

Normalbehandling

kr. 179,23

Kort behandling

kr. 119,49

Kørselstillæg (indenfor 10km)

kr. 67,46

Opfølgende træningsterapi

kr. 59,75

Holdtræning

kr. 119,49


Tilskud fra den offentlige sygesikringen dækker ikke tillægsydelser

Priserne er din egenbetaling og inkluderer ikke tillægsydelser som tape, akupunktur, laser o.l.

OBS! Fysioterapeut Betina Hansen varetager ikke konsultationer med sygesikringstilskud. 

…Uden tilskud fra den offentlige sygesikring

Priserne er opdateret 1/4 2021

Første konsultation ca. 40 min kr. 475,-
Første konsultation ca. 55 min kr. 600,-
Opfølgende konsultation ca. 40 min kr. 450,-
Opfølgende udvidet konsultation ca. 55 min kr. 600
Opfølgende konsultation ca. 25 min kr. 300,-
FysioFlow kr. 75,-
Pilates kr. 75,-
StærkGravid kr. 100,-
StærkMorKrop 5x kr. 500,-
Kostvejledning 1. konsultation ca. 55 min kr. 650,-
Kostvejledning opfølgning ca. 40 min kr. 450,-
Kropsanalyse ca. 25 min kr. 300,-
Kropsanalyse den hurtige ca. 10 min kr. 150,-
Tillægsydelse Laser kr. 50,-
Tillægsydelse Akupunktur kr. 50,-
Tillægsydelse Tape kr. 30,-

Konsultationspriserne er eksklusiv Laser, Akupunktur, Tape og lignende tillægsydelser.

Tilskud fra Sygesikringen Danmark
Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark får du dækning af dine udgifter uanset om du har en henvisning, uanset om du får tilskud eller ej. Tilskuddet som medlem af Danmark er:

Første konsultation

kr. 133

Normal behandling

kr. 88

Opfølgende træningsterapi

kr. 30

Holdtræning

50 % af egenudgiften, dog max 59kr.

Forsikring De fleste ulykkesforsikringer og sundhedsforsikringer dækker udgifter til fysioterapi i et vist omfang. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere information.

Helbredskort
Har du et helbredskort fra kommunen kan du få dækket op til 85% af dine udgifter til fysioterapi. Du skal betale 15 % af regningen på klinikken, hvorefter vi afregner restbeløbet direkte med kommunen.

Vederlagsfri fysioterapi
Har du en af sygesikringen godkendt diagnose kan du modtage vederlagsfri fysioterapi, hvor sygesikringen dækker hele udgiften. Kontakt egen læge eller klinikken hvis du er i tvivl.