Aktuelt

 Corona update 25/3-2020

COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 17/3-2020

Klinikken holder fysisk kun åbent for nødvendig akut/kritisk funktion*

… men vi er klar med e-konsultation…

IMG_6816

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID19 er over os, vi får efterhånden en del opkald, da i er mange der går frustrerede rundt   derude. Mange med voldsomme   smerter andre med tiltagende tab af funktion grundet et noget ændret aktivivtetsniveau nogle af jer er måske helt ophørt med træning af risiko for fald og lignende.

Uanset kan det være et behov at få vejledning, og i disse dage er det en mulighed selv om vi ikke fysisk er til stede. Det kan foregå via telefonisk konsultation eller videokonsultation sidstnævnte er det mest optimale… Konsultationen kan foregå via din computer (såfremt denne har camera) eller telefon. Du bestiller en tid til konsultationen, bliver tilsendt en mail eller en sms når tiden er din, og kort tid efter er vi altså på skærmen sammen. Konsultationen kan foregå både med og uden henvisning, og det har til nu været nogle rigtig gode konsultationer med øvelsesvejledning og smertehåndtering. Håber vi kan hjælpe dig på denne måde.

Såfremt der vurderes at være kritisk behov for fysisk konsultation, som opvejer smitterisikoen, har vi et nødberedskab som varetager denne opgave.

_________________________________________

Corona update 17/3-2020

Klinikken holder fysisk kun åbent for nødvendig akut/kritisk funktion*.

Telefonen er åben fra 8-15 (fredag 8-13). 

Ring 97382030

Mød kun op på klinikken ved aftalt booking så vi sammen kan reducere/undgå risikoen for smitte.

Når du ringer til klinikken vil vi med et fagligt skøn vurdere hvorvidt dit behov for fysioterapi er akut/kritisk krævende og dermed nødvendig. Ring også gerne hvis du er i tvivl.

*Hvad betyder kritisk funktion? En kritisk funktion er en aktivitet eks. fysioterapi, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne…

– og det er netop denne nødvendighed vi vil afgøre i telefonen.

_______________________________________________

Vi tager sundhedsstyrelsens afbødningsstrategi alvorligt. Tiltagene i afbødningsstrategien har blandt andet som formål at beskytte patienter i de særlige risikogrupper, ved at opfordre alle til adfærdsændringer.

Det er dog vigtigt at understrege, at patienter trods risikoen for smitte kan have behov for sundhedsindsatser også under COVID-19 for at opretholde sundhed, funktion samt livskvalitet og ikke skal udelukkes fra dette pga. risiko for smitte.

Særligt patienter i risikogrupper opfordres til at undgå sociale kontakter. Patienter i denne særlige risikogrupper vil dog også have behov for sundhedsindsatser i sundhedsvæsenet også under COVID-19, og skal ikke udelukkes fra behandling/træning pga. deres risikosituation alene.

_________________________________________________

Sundhedsstyrelsens seneste retningslinje:

Den nye retningslinje hedder Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19. Den gælder fra nu og til juni 2020.

  • Den første pointe er, at kritiske funktioner skal opretholdes.
  • Den anden pointe er den lange række regler, vi som autoriserede sundhedspersoner – fysioterapeuter skal overholde hver gang vi står med en patient. Kritisk eller ej.
  • Den tredje pointe er, at vi alle skal overholde Sundhedsstyrelsens skærpede udmeldinger f.eks. om at holde afstand, vi skal som fysioterapeuter være os bevidste om vores pligt som autoriseret sundhedsperson til at begrænse smitterisikoen.

Der er på klinikken dispensere med sprit samt tilgængelig håndvask med sæbe og engangspapir. Vi opfordrer alle til ekstra god hygiejne. Der er ændret på indretningen så der er mulighed for afstand i venteværelset.

Venlig hilsen Jacob, Trine, Tina og Betina

_________________________________________________

Corona update 13/3-2020

Al ikke-akut eller kritisk behandling udskydes

Sundhedsstyrelsen har nu strammet deres retningslinjer i forhold til COVID19. Vi har fået pålagt at udskyde alle patienter der ikke har et akut og kritisk behov for behandling.

Klinikken holder derfor lukket indtil det nationale beredskab er sænket, hvilket som udgangspunkt er til og med 27/3-2020.

Klinikkens telefon vil dog være åben dagligt fra 8-10. Såfremt du har kritisk eller akut behov for behandling vil dette altså stadig være en mulighed.  

Tlf 97382030

Vi vil hermed forsøge at afhjælpe det danske sundhedssystems akutmodtagelse ved at håndtere nødvendig behandling på det muskuloskeletale område.

_________________________________________________

27/11 2019

Det offentlige økonomiske loft er nået – men vi er her stadig

Den fysioterapeutiske kapacitet under overenskomsterne er begrænset. Den begrænsede kapacitet sammenholdt med den stigende efterspørgsel på fysioterapeutiske ydelser i overenskomsten har medført, at udgiftsrammen er overskredet på landsplan.

Den økonomiske ramme og konsekvenserne i form af takstnedsættelse ved overskridelse af rammen er en del overenskomstens økonomiprotokollat. Fastsættelse af en økonomisk ramme var et ultimativt krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) under forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne og svarer i øvrigt til, hvad der kendes fra andre praksisområder. Danske Fysioterapeuter foreslog under forhandlingerne, at tilbagebetalingskravet ved en overskridelse af økonomirammen blev fordelt mellem de klinikker, hvor udgifterne til specialet var steget mere end rammen giver mulighed for (f.eks. 2,8% i 2019), men denne model blev afvist af RLTN.

På klinikken “Spjald Fysioterapi” er vi netop nået det økonomiske loft, der er tildelt klinikken for 2019.

Det betyder desværre, at vi ikke har kapacitet til at give flere ydelser under paragraf 62/ den vederlagsfrie ordning. Det betyder IKKE at vi IKKE kan give dig behandling, men at din behandling i december måned 2019 ikke vil kunne tilbydes under overenskomsten men i stedet mod egenbetaling.

Vi har stadig tid og lyst til at behandle dig uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling og det er dit valg hvorvidt du ønsker det.

En behandling koster 290kr

Holdtræning koster 70kr.

Vi havde meget gerne set, at rammen var større, men politikerne har ikke ønsket en større ramme. Det er kommunerne, der betaler udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og vi har altså nået det loft der er os tildelt.

Vi er dog igen fra januar 2020 med et nyt omsætningsloft og kan igen tilbyde behandling under overenskomsten, vederlagsfrit såfremt du er berettiget.

Ved spørgsmål skal du være meget velkommen til at kontakte os på spjaldfys@pc.dk

Fysioterapeut Betina Hansen

 _____________________________

31/3 -2019

Frit valg –  også i Spjald

Vi kan glædeligt informere om at vi hos Spjald Fysioterapi er godkendt som leverandør af genoptræning efter sundhedslovens §140. Vi er glade.

Hvad sker der nu?
Det frie valg af genoptræning er nu muligt for dig som borger.
Muligheden for at vælge en privat behandler er udelukkende et tilbud til dig som borger, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af din genoptræning inden for syv dage efter, at du er blevet udskrevet fra sygehuset. Herefter er det din beslutning, om du vil gøre brug af det frie valg og vælge en privat behandler eller tage imod det kommunale tilbud.

Hvordan?
I praksis gør du brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som kommunen fastlægger med udgangspunkt i din genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan du på www.mingenoptræning.dk se de tilgængelige leverandører og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Hvis din forløbskode matcher vores kompetencer og de fagområder, vi er godkendt til at levere genoptræning af, dukker Spjald Fysioterapi op på listen over behandlere, som du kan vælge.

Vi glæder os til at hjælpe dig i din genoptræning

Hilsen alle os i Spjald Fysioterapi

1/1 – 2019

Godt nytår – 2019 tid til en sundere bedre version af dig…

Kostvejledning, Sundheds Bootcamp og Personlig Træner…. vi er nu klar til at hjælpe dig med at blive en sundere og stærkere version af dig selv, vi vil hjælpe dig til at du finder vejen til et lettere liv.


 

12/12-2018

“Gå godt igen”

Holdet er for dig som har været faldet, eller er nervøs for at falde. Til træningen vil du både have dit eget program, hvor du styrker din balance, styrke og udholdenhed. Der vil også være træningsgange, hvor træningen vil være fælles, stadig med henblik på at styrke din balance, gøre dig stærkere og øge din udholdenhed. Til hver træning til der både være en gåtur udendørs sammen, og træning indendørs, derfor skal du have tøj med så du kan begge dele.

Holdet har til formål at gøre dig mere sikker i din gang, både indendørs og udendørs.


 

12/11 – 2018

Parkinsons Hold

Så er et rent Parkinsons hold stablet på benene. Vi er i gang og vi træner mandag formiddag. Der er stadig få pladser på holdet, så skynd dig at tilmeld dig så du kommer med. Træningen er Vederlagsfri hvis du har en henvisning fra din læge..


 

9/9 – 2018

Pilates ved Betina

Så er efteråret på vej og måske vi trækker mere i de lune lokaler… Der er igen Pilates på klinikken med løbende tilmelding. Vi kører i øjeblikket med 2 hold henholdsvis mandag (16:10-17:10) og torsdag (7:50-8:50).

Torsdag er nu fuldt booket (du kan komme på venteliste), mandag er med få pladser tilbage. Såfremt der bliver behov for flere hold opretter vi det naturligvis, så lad os vide det ved behov.

Ønsker du et træningsprogram hjemme kan dette også laves, det kræver at du booker tid hertil. Det er dog at foretrække at du deltager på holdene i en periode, da vi herved kan få tilpasset og tilrettet øvelserne så det passer dig.

Jeg glæder mig til at se dig.

Ring til klinikken for tilmelding eller spørgsmål 97382030 eller skriv på spjaldfys@pc-dk.


 

1/9 – 2017

 

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.