Aktuelt

_______________________________________________

Covid-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 28/9-2020

Medbring maske når du kommer til behandling på klinikken – masken skal anvendes under konsultationen, når afstanden på 1 meter ikke kan overholdes. Det er fortsat ikke nødvendigt at anvende maske i venteværelset samt under træning.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brug af værnemidler. Nu skal masker bruges hvor det ikke er muligt at holde afstand.

De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter. I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af ansigtsværnemidler i situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres fra næse til næse og masken skal anvendes når denne afstand er under 1 meter ( 2 meter ved kontakt til de personer, som man ved er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19).

Læs mere om retningslinjen her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nu-skal-masker-bruges-langt-oftere-paa-sygehuse_-plejehjem-og-ved-laegen

Vi skal stadig holde afstand under træning, i venteværelset og reducere tæt fysisk kontakt til det nødvendige samt minimere risiko for smitte ved god håndhygiejne og rengøring.

Ved symptomer på Covid19 må du ikke møde frem på klinikken, i stedet skal du tage telefonisk kontakt.

________________________________________________

COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 1/7-2020

Covid19 – ny retningslinje

Vi varetager nu igen alle funktioner som før Covid19. Vi skal stadig holde afstand under træning, i venteværelset og reducere tæt fysisk kontakt til det nødvendige samt minimere risiko for smitte ved god håndhygiejne og rengøring.

Vi skal ikke længere anvende værnemidler med mindre der findes grundlag herfor.

Ved symptomer på Covid19 må du ikke møde frem på klinikken, i stedet skal du tage telefonisk kontakt.

Vi vil fortsat kunne tilbyde video- og telefonkonsultationer i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til dit behov og vores mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation

Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen Trine, Jacob, Tina og Betina
______________________________________________
Læs mere om den nye retningslinjer her

Ny retningslinje om covid-19

Sundhedsstyrelsen har 30/6 offentliggjort en ny retningslinje, der erstatter de forskellige retningslinjer udstedt om covid-19. Retningslinjen er fælles for hele sundhedsvæsenet, dvs. praksissektoren, kommunerne og regionerne.

Udgangspunktet for den nye retningslinje er, at alle aktører nu varetager de aktiviteter og indsatser, som de gjorde før covid-19. Aktiviteterne skal fortsat ske under hensyn til at minimere risiko for smittespredning, herunder med udførelse af smittereducerende tiltag.

Blandt de smittereducerende tiltag fremhæves ”fortsat brug af telefon- og videokonsultationer i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til patientens behov og behandlers mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation”.

Ved brug af on-line booking skal der tydeligt informeres om, at borger/patient ikke må møde frem ved symptomer på covid-19 og i stedet skal tage telefonisk kontakt.

Blandt de smittereducerende tiltag, som bør fastholdes, er minimering af smitte i venteværelser samt at begrænse procedure, som kræver tæt fysisk kontakt til det mest nødvendige.

Hold- og gruppeaktiviteter kan genoptages, men skal tilrettelægges under hensyn til at minimere risikoen for smitteoverførsel fx. tydelig anvisning og mulighed for håndhygiejne og afstand mellem deltagerne (to meter ved fysisk aktivitet).

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler, hvor der ikke er mistanke om covid-19 med mindre opgaven sædvanligvis kræver det.

____________________________________________________

COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 18/4-2020

Fysioterapien genåbnes mandag i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi er på klinikken super glade for igen at åbne op til næsten normalt niveau igen.

Ring til os – mød ikke op uden aftale!

Alle konsultationer skal visiteres over telefonen, men nu må både akutte, subakutte og kroniske patienter modtage fysioterapeutisk behandling…..

I den seneste retningslinje, er der stadig fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv. hvor der bl.a. skal indgå

 • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden
 • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette.
 • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • påvirkning af livskvaliteten
 • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.

Adgangsforhold

Der er på klinikken dispensere med sprit samt tilgængelig håndvask med sæbe og engangspapir. Vi opfordrer alle til ekstra god hygiejne.

Der er ændret på indretningen så der er mulighed for afstand i venteværelset. Det er muligt at vente udenfor. Vi henstiller til at du møder op alene og lader pårørende blive hjemme så vidt muligt, med mindre du har brug for hjælp. Børn skal selvfølgelig ledsages af en voksen, men lad venligst søskende blive hjemme.

Brug ikke mere tid i klinikken end højst nødvendigt – kom til tiden, ikke før. Hold afstand og undgå så vidt muligt at røre ved ting

Hygiejne

Vi gør forsat alt hvad vi kan for at opretholde vores høje hygiejnestandard for at mindske smitterisikoen. Der er opstillet ekstra spritdispensere så du kan spritte hænder af når du træder ind på klinikken samt når du igen forlader klinikken.

Vi følger desuden stadig Sundhedsstyrelsens retninglinier også ift. hygiejne, hvor der bliver sat ekstra tid af mellem behandlinger samt hyppig afspritning, desinficering og rengøring.

Stop!

Har du influenza- eller forkølelsessymptomer skal du afmelde din tid!

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Vi takker for den forståelse vi har mødt i denne svære tid, og vi glæder os til igen at kunne hjælpe jer alle.

De bedste hilsner

Trine, Tina, Jacob og Betina

__________________________________________________________

Læs mere om den seneste retningslinje her.

Retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet imod vanligt niveau i praksissektoren. I retningslinjen fraråder Sundhedsstyrelsen gruppeaktiviteter, præciserer reglerne for hjemmebehandling og fastholder, at telekonsultation skal være den primære konsultationsform. Retningslinjen understreger også, at der ikke skal bruges værnemidler, når der ikke er mistanke om COVID-19.

Siden regeringen og Folketingets partier torsdag nat indgik aftalen om delvist genåbning af aktiviteterne i bl.a. fysioterapipraksis, har Danske Fysioterapeuter afventet den retningslinje, der nu er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Retningslinjen erstatter den tidligere retningslinje til fysioterapeuter i praksissektoren om beskrivelse af kritisk funktion.

Stadig fokus på smittespredning – konkret og individuel vurdering

Den nye retningslinje har fortsat fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.

I vurderingen af hver enkelt patient skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:

 • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
 • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
 • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • påvirkning af livskvaliteten
 • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Man skal fortsat planlægge konsultationerne, så alle patienter håndteres på afstand. Sundhedsstyrelsen har også opfordret til, at man som sundhedsperson skal bede patienten vende siden til eller hovedet væk, hvis man skal tæt på.

Retningslinjen afviser ikke brug af hjemmebehandling og nævner specifikt behovet for behandling i hjemmet i forbindelse med ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Der er dog en række særlige hygiejnekrav, som skal overholdes i patientens eget hjem, disse fremgår af retningslinjen – og så gælder det, at patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 ikke skal ses ved hjemmebesøg.

Værnemidler

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgerer.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Reglerne om, hvordan man skal forholde sig ved tvivl om patientens smittestatus, fremgår af retningslinjen.

Holdtræning anbefales ikke

Sundhedsstyrelsen skriver i retningslinjen, at gruppeaktiviteter, altså hold, fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet.

Dette ligger i forlængelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer til kommunerne, som blev aftalt påskemandag.

Patienter med COVID-19

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Danske Fysioterapeuters FAQ opdateres mandag.

 _________________________________________________________________________________

 

 Corona update 25/3-2020

COVID-19 seneste retningslinje fra sundhedsstyrelsen – opdateret 17/3-2020

Klinikken holder fysisk kun åbent for nødvendig akut/kritisk funktion*

… men vi er klar med e-konsultation…

IMG_6816

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID19 er over os, vi får efterhånden en del opkald, da i er mange der går frustrerede rundt   derude. Mange med voldsomme   smerter andre med tiltagende tab af funktion grundet et noget ændret aktivivtetsniveau nogle af jer er måske helt ophørt med træning af risiko for fald og lignende.

Uanset kan det være et behov at få vejledning, og i disse dage er det en mulighed selv om vi ikke fysisk er til stede. Det kan foregå via telefonisk konsultation eller videokonsultation sidstnævnte er det mest optimale… Konsultationen kan foregå via din computer (såfremt denne har camera) eller telefon. Du bestiller en tid til konsultationen, bliver tilsendt en mail eller en sms når tiden er din, og kort tid efter er vi altså på skærmen sammen. Konsultationen kan foregå både med og uden henvisning, og det har til nu været nogle rigtig gode konsultationer med øvelsesvejledning og smertehåndtering. Håber vi kan hjælpe dig på denne måde.

Såfremt der vurderes at være kritisk behov for fysisk konsultation, som opvejer smitterisikoen, har vi et nødberedskab som varetager denne opgave.

_________________________________________

Corona update 17/3-2020

Klinikken holder fysisk kun åbent for nødvendig akut/kritisk funktion*.

Telefonen er åben fra 8-15 (fredag 8-13). 

Ring 97382030

Mød kun op på klinikken ved aftalt booking så vi sammen kan reducere/undgå risikoen for smitte.

Når du ringer til klinikken vil vi med et fagligt skøn vurdere hvorvidt dit behov for fysioterapi er akut/kritisk krævende og dermed nødvendig. Ring også gerne hvis du er i tvivl.

*Hvad betyder kritisk funktion? En kritisk funktion er en aktivitet eks. fysioterapi, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne…

– og det er netop denne nødvendighed vi vil afgøre i telefonen.

_______________________________________________

Vi tager sundhedsstyrelsens afbødningsstrategi alvorligt. Tiltagene i afbødningsstrategien har blandt andet som formål at beskytte patienter i de særlige risikogrupper, ved at opfordre alle til adfærdsændringer.

Det er dog vigtigt at understrege, at patienter trods risikoen for smitte kan have behov for sundhedsindsatser også under COVID-19 for at opretholde sundhed, funktion samt livskvalitet og ikke skal udelukkes fra dette pga. risiko for smitte.

Særligt patienter i risikogrupper opfordres til at undgå sociale kontakter. Patienter i denne særlige risikogrupper vil dog også have behov for sundhedsindsatser i sundhedsvæsenet også under COVID-19, og skal ikke udelukkes fra behandling/træning pga. deres risikosituation alene.

_________________________________________________

Sundhedsstyrelsens seneste retningslinje:

Den nye retningslinje hedder Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19. Den gælder fra nu og til juni 2020.

 • Den første pointe er, at kritiske funktioner skal opretholdes.
 • Den anden pointe er den lange række regler, vi som autoriserede sundhedspersoner – fysioterapeuter skal overholde hver gang vi står med en patient. Kritisk eller ej.
 • Den tredje pointe er, at vi alle skal overholde Sundhedsstyrelsens skærpede udmeldinger f.eks. om at holde afstand, vi skal som fysioterapeuter være os bevidste om vores pligt som autoriseret sundhedsperson til at begrænse smitterisikoen.

Der er på klinikken dispensere med sprit samt tilgængelig håndvask med sæbe og engangspapir. Vi opfordrer alle til ekstra god hygiejne. Der er ændret på indretningen så der er mulighed for afstand i venteværelset.

Venlig hilsen Jacob, Trine, Tina og Betina

_________________________________________________

Corona update 13/3-2020

Al ikke-akut eller kritisk behandling udskydes

Sundhedsstyrelsen har nu strammet deres retningslinjer i forhold til COVID19. Vi har fået pålagt at udskyde alle patienter der ikke har et akut og kritisk behov for behandling.

Klinikken holder derfor lukket indtil det nationale beredskab er sænket, hvilket som udgangspunkt er til og med 27/3-2020.

Klinikkens telefon vil dog være åben dagligt fra 8-10. Såfremt du har kritisk eller akut behov for behandling vil dette altså stadig være en mulighed.  

Tlf 97382030

Vi vil hermed forsøge at afhjælpe det danske sundhedssystems akutmodtagelse ved at håndtere nødvendig behandling på det muskuloskeletale område.

_________________________________________________

27/11 2019

Det offentlige økonomiske loft er nået – men vi er her stadig

Den fysioterapeutiske kapacitet under overenskomsterne er begrænset. Den begrænsede kapacitet sammenholdt med den stigende efterspørgsel på fysioterapeutiske ydelser i overenskomsten har medført, at udgiftsrammen er overskredet på landsplan.

Den økonomiske ramme og konsekvenserne i form af takstnedsættelse ved overskridelse af rammen er en del overenskomstens økonomiprotokollat. Fastsættelse af en økonomisk ramme var et ultimativt krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) under forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne og svarer i øvrigt til, hvad der kendes fra andre praksisområder. Danske Fysioterapeuter foreslog under forhandlingerne, at tilbagebetalingskravet ved en overskridelse af økonomirammen blev fordelt mellem de klinikker, hvor udgifterne til specialet var steget mere end rammen giver mulighed for (f.eks. 2,8% i 2019), men denne model blev afvist af RLTN.

På klinikken “Spjald Fysioterapi” er vi netop nået det økonomiske loft, der er tildelt klinikken for 2019.

Det betyder desværre, at vi ikke har kapacitet til at give flere ydelser under paragraf 62/ den vederlagsfrie ordning. Det betyder IKKE at vi IKKE kan give dig behandling, men at din behandling i december måned 2019 ikke vil kunne tilbydes under overenskomsten men i stedet mod egenbetaling.

Vi har stadig tid og lyst til at behandle dig uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling og det er dit valg hvorvidt du ønsker det.

En behandling koster 290kr

Holdtræning koster 70kr.

Vi havde meget gerne set, at rammen var større, men politikerne har ikke ønsket en større ramme. Det er kommunerne, der betaler udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og vi har altså nået det loft der er os tildelt.

Vi er dog igen fra januar 2020 med et nyt omsætningsloft og kan igen tilbyde behandling under overenskomsten, vederlagsfrit såfremt du er berettiget.

Ved spørgsmål skal du være meget velkommen til at kontakte os på spjaldfys@pc.dk

Fysioterapeut Betina Hansen

_____________________________

31/3 -2019

Frit valg –  også i Spjald

Vi kan glædeligt informere om at vi hos Spjald Fysioterapi er godkendt som leverandør af genoptræning efter sundhedslovens §140. Vi er glade.

Hvad sker der nu?
Det frie valg af genoptræning er nu muligt for dig som borger.
Muligheden for at vælge en privat behandler er udelukkende et tilbud til dig som borger, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af din genoptræning inden for syv dage efter, at du er blevet udskrevet fra sygehuset. Herefter er det din beslutning, om du vil gøre brug af det frie valg og vælge en privat behandler eller tage imod det kommunale tilbud.

Hvordan?
I praksis gør du brug af det frie valg ved hjælp af en forløbskode, som kommunen fastlægger med udgangspunkt i din genoptræningsplan. Ved hjælp at forløbskoden kan du på www.mingenoptræning.dk se de tilgængelige leverandører og vælge en behandler, som er godkendt til at levere den type genoptræning, som koden specificerer.

Hvis din forløbskode matcher vores kompetencer og de fagområder, vi er godkendt til at levere genoptræning af, dukker Spjald Fysioterapi op på listen over behandlere, som du kan vælge.

Vi glæder os til at hjælpe dig i din genoptræning

Hilsen alle os i Spjald Fysioterapi

1/1 – 2019

Godt nytår – 2019 tid til en sundere bedre version af dig…

Kostvejledning, Sundheds Bootcamp og Personlig Træner…. vi er nu klar til at hjælpe dig med at blive en sundere og stærkere version af dig selv, vi vil hjælpe dig til at du finder vejen til et lettere liv.


 

12/12-2018

“Gå godt igen”

Holdet er for dig som har været faldet, eller er nervøs for at falde. Til træningen vil du både have dit eget program, hvor du styrker din balance, styrke og udholdenhed. Der vil også være træningsgange, hvor træningen vil være fælles, stadig med henblik på at styrke din balance, gøre dig stærkere og øge din udholdenhed. Til hver træning til der både være en gåtur udendørs sammen, og træning indendørs, derfor skal du have tøj med så du kan begge dele.

Holdet har til formål at gøre dig mere sikker i din gang, både indendørs og udendørs.


 

12/11 – 2018

Parkinsons Hold

Så er et rent Parkinsons hold stablet på benene. Vi er i gang og vi træner mandag formiddag. Der er stadig få pladser på holdet, så skynd dig at tilmeld dig så du kommer med. Træningen er Vederlagsfri hvis du har en henvisning fra din læge..


 

9/9 – 2018

Pilates ved Betina

Så er efteråret på vej og måske vi trækker mere i de lune lokaler… Der er igen Pilates på klinikken med løbende tilmelding. Vi kører i øjeblikket med 2 hold henholdsvis mandag (16:10-17:10) og torsdag (7:50-8:50).

Torsdag er nu fuldt booket (du kan komme på venteliste), mandag er med få pladser tilbage. Såfremt der bliver behov for flere hold opretter vi det naturligvis, så lad os vide det ved behov.

Ønsker du et træningsprogram hjemme kan dette også laves, det kræver at du booker tid hertil. Det er dog at foretrække at du deltager på holdene i en periode, da vi herved kan få tilpasset og tilrettet øvelserne så det passer dig.

Jeg glæder mig til at se dig.

Ring til klinikken for tilmelding eller spørgsmål 97382030 eller skriv på spjaldfys@pc-dk.


 

1/9 – 2017

 

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.

Spjald Fysioterapi skifter ejer

 

Pr 1/9 2017 skifter Spjald Fysioterapi ejer. Tak til Jesper Skytte for det gode samarbejde ved ejerskifte. Jesper har været på klinikken i 11 år og har været meget vellidt.

Jeg glæder mig nu til at overtage klinikken. Jeg har de sidste 11 år arbejdet hos Struer Fysioterapi, hvilket jeg har været glad for. Jeg kommer fra og bor i Tim, har gået på Hover og Torsted skole og føler mig derfor næsten hjemme i Spjald.

Tak til nye og gamle kunder for modtagelsen. Vi går en god og spændende tid i møde.